Koordynator ds. realizacji (kierownik robót) w branży systemów zabezpieczeń technicznych i zasilania gwarantowanego

Miejsce pracy: Zgierz Zadania: Organizacja pracy brygad instalatorów oraz podwykonawców na przypisanym projekcie (projekty polegające na montażu systemów zabezpieczeń technicznych – np. CCTV, SKD, PPOŻ, ochrona obwodowa, zasilanie gwarantowane) na obiektach przemysłowych (np. stacje energetyczne 110/15kV) oraz w dużych budynkach (np. biura, hotele, budynki użyteczności publicznej) Dobór urządzeń i materiałów na podstawie otrzymanego projektu oraz…

Kierownik robót (koordynator projektów) w branży energetyki i elektryki

Miejsce pracy: Zgierz Zadania: Organizacja pracy brygad techników i instalatorów oraz podwykonawców na przypisanym projekcie Nadzorowanie prac Utrzymywanie kontaktu ze zleceniodawcą w sprawach technicznych oraz organizacyjnych Analiza dokumentacji projektowej Dobór urządzeń i materiałów oraz zlecanie zakupów do działu zakupów Nasze oczekiwania: Praktyczna wiedza z zakresu wykonywania instalacji elektrycznych nN lub zasilania gwarantowanego (instalacje nN wewnątrz…

Projektant instalacji elektrycznych nN i SN

Miejsce pracy: Zgierz Zadania: Opracowywanie dokumentacji technicznej i projektów budowlanych (np. instalacje nN w budynkach, linie nN i/lub SN, stacje 15/0,4kV, instalacje zasilania gwarantowanego, oświetlenie) Dobór urządzeń, materiałów i rozwiązań z dziedziny instalacji elektrycznych niskiego napięcia, oświetlenia, stacji transformatorowych 15/0,4kV Kalkulacja kosztów inwestycyjnych Nasze oczekiwania: Praktyczna wiedza i doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych i/lub energetycznych…

Kierownik robót (koordynator projektów) w branży instalacji niskoprądowych i elektryki nN

Miejsce pracy: Zgierz Zadania: Organizacja pracy brygad instalatorów na przypisanym projekcie Nadzorowanie prac Utrzymywanie kontaktu ze zleceniodawcą w sprawach technicznych oraz organizacyjnych Analiza dokumentacji projektowej Dobór urządzeń i materiałów oraz zlecanie zakupów do działu zakupów Nasze oczekiwania: Praktyczna wiedza z zakresu wykonywania instalacji niskoprądowych (CCTV, KD, SSWiN, SAP, DSO) oraz elektrycznych nN Doświadczenie na stanowisku…

Inżynier instalacji niskoprądowych

Miejsce pracy: Zgierz Zadania: Analiza dokumentacji projektowej Dobór urządzeń, materiałów i rozwiązań z dziedziny niskich prądów i systemów ochrony technicznej (np. CCTV, KD, SSWiN, SAP, DSO) Kalkulacja kosztów Opracowywanie koncepcji i projektów Uczestnictwo w realizacji projektów w charakterze osoby nadzorującej Nasze oczekiwania: Wiedza z zakresu wykonywania instalacji niskoprądowych takich jak na przykład CCTV, KD, SSWiN,…