Miejsce pracy: Zgierz

Zadania:

 • Organizacja pracy brygad instalatorów oraz podwykonawców na przypisanym projekcie (projekty polegające na montażu systemów zabezpieczeń technicznych – np. CCTV, SKD, PPOŻ, ochrona obwodowa, zasilanie gwarantowane) na obiektach przemysłowych (np. stacje energetyczne 110/15kV) oraz w dużych budynkach (np. biura, hotele, budynki użyteczności publicznej)
 • Dobór urządzeń i materiałów na podstawie otrzymanego projektu oraz zlecanie zakupów do działu zakupów
 • Utrzymywanie kontaktu ze zleceniodawcą w sprawach technicznych oraz organizacyjnych
 • Analiza dokumentacji projektowej
 • Kontrolowanie i nadzorowanie wykonania prac

Nasze oczekiwania (wymagane):

 • Praktyczna wiedza z zakresu wykonywania instalacji niskoprądowych (CCTV, KD, SSWiN, SAP, DSO) oraz elektrycznych nN
 • Doświadczenie na stanowisku kierownika robót, brygadzisty, serwisanta, inżyniera  lub projektanta instalacji niskoprądowych lub elektrycznych
 • Umiejętność czytania projektów, schematów, planów i map
 • Umiejętność podstawowej obsługi programów typu CAD
 • Prawo jazdy kat. B
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań i rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów biurowych

Mile widziane (nie konieczne, ale będzie dodatkowym atutem):

 • Doświadczenie w realizacji instalacji obiektach technicznych związanych z energetyką (np. stacje 110/15kV)
 • Znajomość rynku, wykonawców i dostawców urządzeń
 • Uprawnienia SEP
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i wykonywania instalacji w specjalności telekomunikacyjnej lub elektrycznej
 • Certyfikaty ze szkoleń w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego

Oferujemy:

 • Pracę w Zgierzu k. Łodzi (możliwość krótkich wyjazdów w całej Polsce)
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • System premiowy
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia
 • Pracę w młodym, przyjaznym zespole uczestniczącym w prestiżowych inwestycjach infrastrukturalnych
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach technicznych

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TECHNITEL POLSKA S.A w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia kolejnych rekrutacji.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest TECHNITEL POLSKA S.A

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Email: iod@grupatechnitel.pl

ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz

Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.