Miejsce pracy: Zgierz

Zadania:

 • Organizacja pracy brygad techników i instalatorów oraz podwykonawców na przypisanym projekcie
 • Nadzorowanie prac
 • Utrzymywanie kontaktu ze zleceniodawcą w sprawach technicznych oraz organizacyjnych
 • Analiza dokumentacji projektowej
 • Dobór urządzeń i materiałów oraz zlecanie zakupów do działu zakupów

Nasze oczekiwania:

 • Praktyczna wiedza z zakresu wykonywania instalacji elektrycznych nN lub zasilania gwarantowanego (instalacje nN wewnątrz budynków, najlepiej na obiektach przemysłowych, technicznych)
 • Doświadczenie na stanowisku kierownika robót, brygadzisty, inżyniera  lub projektanta instalacji elektrycznych lub pokrewnych (np. niskie prądy)
 • Umiejętność czytania projektów, schematów, planów i map
 • Umiejętność podstawowej obsługi programów typu CAD
 • Prawo jazdy kat. B
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań i rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów biurowych

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na obiektach technicznych związanych z energetyką (np. stacje 110/15kV).
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i/lub wykonywania instalacji w specjalności elektrycznej

Oferujemy:

 • Pracę w Zgierzu k. Łodzi (możliwość krótkich wyjazdów w całej Polsce)
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • System premiowy
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia
 • Pracę w młodym, przyjaznym zespole uczestniczącym w prestiżowych inwestycjach infrastrukturalnych
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach techicznych

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.