Usługi telekomunikacyjne i dzierżawa włókien

Dzierżawimy włókna i oferujemy usługi hurtowej transmisji danych dla klientów biznesowych.

Dzierżawa włókien

Usługa dzierżawy włókien światłowodowych świadczona jest w oparciu o własną sieć kabli światłowodowych, jak również w ramach infrastruktury, która jest zarządzana i utrzymywana dla podmiotów zewnętrznych. Posiadamy styki światłowodowe z operatorami krajowymi.

 

Transmisja danych

Zapewniamy szybkie, szerokopasmowe połączenia w wybranych lokalizacjach w oparciu o własną, jak i zarządzaną sieć teleinformatyczną. Usługa umożliwia podłączenie Klienta w przepustowości od 1 Mb/s do 10 Gb/s. Łącza dostępu są wykonywane jako łącza światłowodowe zakończone stykami elektrycznymi lub stykiem optycznym w standardzie Gigabit Ethernet.

 

Łączność satelitarna

Udostępniamy łącza satelitarne o ustalonych parametrach transmisji sygnału, w dowolnie wskazanej lokalizacji. Rozwiązanie wykorzystujemy także jako łącza zapasowe, które ma znaczenie strategiczne i zapewnia nieprzerwaną komunikację. Technologia łącza satelitarnego jest maksymalnie uniezależniona od infrastruktury naziemnej, w wyniku czego nie ma ryzyka utraty łączności na skutek przerwania światłowodu, kabla miedzianego lub usterki systemów nadawczo-odbiorczych.

W ofercie posiadamy także backup dla transmisji cyfrowych w oparciu o technologie satelitarne oraz rozwiązania pozwalające na sieciowanie rozproszonych lokalizacji za pośrednictwem systemów satelitarnego dostępu do Internetu, w tym w sieci wydzielonej, dedykowanej dla jednego kontrahenta.