Miejsce pracy: Zgierz

Zadania:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i projektów budowlanych (np. instalacje nN w budynkach, linie nN i/lub SN, stacje 15/0,4kV, instalacje zasilania gwarantowanego, oświetlenie)
 • Dobór urządzeń, materiałów i rozwiązań z dziedziny instalacji elektrycznych niskiego napięcia, oświetlenia, stacji transformatorowych 15/0,4kV
 • Kalkulacja kosztów inwestycyjnych

Nasze oczekiwania:

 • Praktyczna wiedza i doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych i/lub energetycznych (np. instalacje nN w budynkach, linie nN i/lub SN, stacje 15/0,4kV, instalacje zasilania gwarantowanego, oświetlenie)
 • Praktyczna znajomość oprogramowania typu CAD
 • Umiejętność przygotowywania kosztorysów

Mile widziane:

 • Uprawnienia budowlane w specjalności energetycznej
 • Praktyczna wiedza
 • Umiejętność obsługi programów Norma lub Zuzia
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Pracę stacjonarną w Zgierzu k. Łodzi (na życzenie pracownika możliwa praca częściowo zdalna)
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia
 • Pracę w młodym, przyjaznym zespole uczestniczącym w prestiżowych inwestycjach infrastrukturalnych
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach technicznych

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TECHNITEL POLSKA S.A w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia kolejnych rekrutacji.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest TECHNITEL POLSKA S.A

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Email: iod@grupatechnitel.pl

ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz

Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.