Miejsce pracy: Zgierz

Zadania:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i projektów budowlanych (np. instalacje nN w budynkach, linie nN i/lub SN, stacje 15/0,4kV, instalacje zasilania gwarantowanego, oświetlenie)
 • Dobór urządzeń, materiałów i rozwiązań z dziedziny instalacji elektrycznych niskiego napięcia, oświetlenia, stacji transformatorowych 15/0,4kV
 • Kalkulacja kosztów inwestycyjnych

Nasze oczekiwania:

 • Praktyczna wiedza i doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych i/lub energetycznych (np. instalacje nN w budynkach, linie nN i/lub SN, stacje 15/0,4kV, instalacje zasilania gwarantowanego, oświetlenie)
 • Praktyczna znajomość oprogramowania typu CAD
 • Umiejętność przygotowywania kosztorysów

Mile widziane:

 • Uprawnienia budowlane w specjalności energetycznej
 • Praktyczna wiedza
 • Umiejętność obsługi programów Norma lub Zuzia
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Pracę stacjonarną w Zgierzu k. Łodzi (na życzenie pracownika możliwa praca częściowo zdalna)
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia
 • Pracę w młodym, przyjaznym zespole uczestniczącym w prestiżowych inwestycjach infrastrukturalnych
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach technicznych

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.