Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godz. 14.00 w budynku przy ul. Kuropatwińskiej 16 w Zgierzu (pokój nr 28), z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie obrad. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad.…

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na dzień 11 lutego 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na dzień 11 lutego 2020 roku, na godz. 12.00 w budynku przy ul. Kuropatwińskiej 16 w Zgierzu (pokój nr 28), z następującym porządkiem obrad   Otwarcie Obrad. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad.…