Telekommunikasjon og fiber tjenester

Vi leier fibre og tilbyr dataoverføringstjenester for forretningskunder.

Leie av fiberoptiske kabler

Fiberoptisk leieavtale leveres basert på eget fiberoptisk kabelnettverk, samt infrastruktur som styres og vedlikeholdes for eksterne enheter. Vi har fiberoptiske kabler og samarbeider med innenlandske operatører.

 

Datatransmisjon

Vi tilbyr raske, bredbåndsforbindelser på utvalgte steder basert på eget og administrert teleinformasjonsnettverk. Tjenesten lar å koble kunden inn båndbredde fra 1 Mb/s til 10 Gb/s. Tilgangslinker er laget som fiberoptiske lenker, terminert med elektriske kontakter eller optisk kontakt som Gigabit Ethernet standard.

 

Satellittkommunikasjon

Vi tilbyr satellittkoblinger med faste signaloverføringsparametere, på fritt plassering. Vi bruker også løsningen som en ekstra kobling, den har strategisk betydning og sikrer uavbrutt kommunikasjon. Link teknologi er som et resultat maksimalt uavhengig av jordbasert infrastruktur. Det er ingen risiko for tap av kommunikasjon på grunn av at fiberoptisk kabel eller kobberledning. Vi tilbyr også backup for digitale sendinger basert på teknologier og løsninger som muliggjør nettverksbygging av spredte steder via satellitt Internett-tilgangssystemer, inkludert i et eget nettverk, dedikert til en entreprenør.