Usługi utrzymania, eksploatacji, konserwacji i serwisu infrastruktury telekomunikacyjnej, IT, bezpieczeństwa, automatyki i energetycznej.