Grupa Technitel zajmuje się opracowywaniem dokumentacji projektowych branży elektroenergetycznej i teletechnicznej. Projektujemy głównie sieci teletechniczne oraz przyłącza elektroenergetyczne nN i SN, stacje transformatorowe, ładowarki elektryczne oraz instalacje w obiektach kubaturowych. Poza usługami projektowymi zajmujemy się również realizacją i pełnieniem nadzoru inwestorskiego na budowach oraz opracowywaniem kosztorysów inwestorskich.

 

 

Projektant instalacji elektrycznych

 

Miejsce pracy: Zgierz

 

Zadania:

 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego.
 • Aktywny udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Samodzielne opracowywanie projektów budowlano-wykonawczych lub wykonawczych i innych wymaganych prawem opracowań projektowych.
 • Wykonywanie niezbędnych uzgodnień związanych z procesem budowlanym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (elektrotechnika lub pokrewny) lub techniczne elektryczne.
 • Uprawnienia do projektowania.
 • Dobra znajomość AutoCAD i pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Doskonała organizacja pracy, systematyczność, dokładność, rzetelność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • Doświadczenie w projektach związanych z energetyką ( instalacji , rozdzielnic ).

Oferujemy:

 • Pracę w dobrej, przyjaznej atmosferze pracy.
 • Zatrudnienie w młodym dynamicznym zespole stabilnie i prężnie rozwijającej się firmy.
 • Zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę sportową, ubezpieczenie grupowe.
 • Realny i bezpośredni wpływ na rozwój firmy.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.