Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zgodnie z powyższym Technitel Polska S.A. informuje: 

Administrator danych 

Administratorem Twoich danych będzie: Technitel Polska S.A. z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. S. Kuropatwińskiej 16; kontakt w sprawie danych osobowych: iod@grupatechnitel.pl  

Cel przetwarzania 

  • realizacja umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami; 
  • wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe. 

Komu przekazujemy Twoje dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – ale tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dodatkowo Twoje dane przekażemy podmiotom zewnętrznym wspierającym nasze systemy teleinformatyczne, ale wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. 

Zakres danych osobowych 

Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer faxu, miejsce wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy/podwykonawcy/kontrahenta Technitel Polska S.A.  

Pozyskanie danych osobowych 

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub wykonawcy/podwykonawcy/kontrahenta, którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz którego realizujesz umowę. 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 

Przysługują Ci następujące prawa (w uzasadnionych przypadkach i zakresie) w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych; 
  • prawo żądania sprostowania danych; 
  • prawo do usunięcia danych jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO; 
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

  • prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie tej zgody. 

W zakresie usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń, W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.