Praktyki Studenckie

Miejsce: Zgierz

 

Poszukujemy kandydatów do odbycia Praktyk Studenckich, które będziemy realizować w Grupie Technitel w następujących obszarach:

Dział Projektowy

Dział Wykonawstwa

Dział IT

Dział Ofertowania

Dział Elektromobility

 

Dołącz do Nas:

 • jeśli jesteś studentem na kierunku: Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka,
 • jesteś gotowy na odbycie miesięcznej, dwumiesięcznej lub trzymiesięcznej praktyki,
 • biegle posługujesz się MS Office,
 • umiesz czytać schematy, plany i mapy
 • umiesz pracować w zespole,
 • jesteś otwarty i pełen inicjatywy.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia obowiązkowej praktyki przewidzianej w programie studiów,
 • kontakt z najnowszymi rozwiązaniami w branżach inżynieryjnych z dziedzin takich jak telekomunikacja, energetyka, IT, automatyka budynkowa, sieci gazowe, wodno-kanalizacyjne,
 • dostęp do najlepszych praktyk i nowoczesnych procesów,
 • możliwość poznania pracy w stabilnej Polskiej firmie,
 • ciekawe zadania i rozwój.

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

o             Email: iod@grupatechnitel.pl

o             Grupa Technitel ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz

 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.”