Tarcza Finansowa PFR 1.0. Rozliczanie i umarzanie subwencji

Prowadzący:
Patryk Wyczółkowski – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracując w sprzedaży oraz w administracji. Od 2020 roku Ekspert i trener w PFR Portal PPK. Prowadzi szkolenia z Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarcz Finansowych.

Katarzyna Rosińska – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku dziennikarstwa. Długoletnia kariera zawodowa sektorze finansowym w obszarze szkoleń, zarządzania sprzedażą i budowania relacji. Od lutego 2019 pełni rolę Eksperta w PFR Portal PPK. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu PPK oraz Tarczy Finansowej.

Podczas szkoleń omówimy m.in.:

1. Etapy i terminy rozliczania subwencji:
• udostępnienie propozycji rozliczenia
• złożenia oświadczenia o rozliczeniu (za pośrednictwem bankowości elektronicznej)
• wydanie decyzji
• harmonogram spłat

2. Zasady umorzenia subwencji:
• ustalanie stanu zatrudnienia
• strata gotówkowa na sprzedaży (dotyczy wyłącznie MŚP)
• utrzymanie działalności gospodarczej
• przykładowe wyliczenie kwoty subwencji do zwrotu
• zasady zwrotu subwencji
• wcześniejsza spłata subwencji lub spłata po terminie

3. Warunki umorzenia subwencji w 100%:
• kody PKD, które uprawniają do skorzystania z całkowitego umorzenia subwencji
• wymagany spadek przychodów

4. Sytuacje, w których subwencja podlega zwrotowi w całości.

5. Postępowanie wyjaśniające.

Tarcza finansowa PFR 1.0 Rozliczanie i umarzanie subwencji

Szkolenie dla MŚP

Rozpoczął się proces rozliczania i umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD będą mogły (po spełnieniu warunków formalnych) skorzystać ze 100% umorzenia subwencji.

Stąd przygotowaliśmy dla Państwa dwa otwarte, bezpłatne szkolenia online „Tarcza Finansowa PFR 1.0. Rozliczanie i umarzanie subwencji” – dla małych i średnich firm oraz osobno dla mikro-firm. Eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju, w przejrzysty sposób, przedstawią zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji.

Szkolenie dla MŚP – 29 kwietnia, godz. 9:00 – 10:30
Formularz rejestracyjny dla MŚP jest dostępny tutaj.

Prowadzący:
Alina Nieplowicz – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość, od przeszło 20 lat związana z branżą finansową. Od czerwca 2019 pełni rolę Eksperta w PFR Portal PPK. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu PPK oraz Tarczy Finansowej.

Krzysztof Słomiński – absolwent Wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Zarządzania im. Koźmińskiego. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w polskich i międzynarodowych firmach w zakresie marketingu i sprzedaży B2B oraz jako trener. Od lutego 2019 pełni rolę Eksperta w PFR Portal PPK. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Tarczy Finansowej.