Grupa Technitel na potrzeby Spółek z Grupy poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Samodzielny specjalista ds. IT (administrator)

Miejsce pracy: Zgierz

Nr ref. : IT/09/2019

Zadania:

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie członkiem dwuosobowego zespołu, którego zadaniem jest bieżąca opieka oraz prowadzenie wdrożeń w zakresie infrastruktury IT i oprogramowania, a także wsparcie użytkowników w średniej wielkości przedsiębiorstwie. Infrastruktura IT będąca przedmiotem opieki obejmuje między innymi około 100 komputerów PC, kilka serwerów (Windows), macierz dyskową, sieć LAN, system księgowo-kadrowy Symfonia oraz inne oprogramowanie. W szczególności do zadań na tym stanowisku należy między innymi:

 • zarządzenie kilkoma serwerami pracującymi w środowisku MS Windows
 • zarządzenie macierzą dyskową (QNAP, Synology)
 • zarządzanie siecią LAN (Huawei, Cisco, itp);
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backupów);
 • zarządzanie, zakup, konfiguracja i przekazywanie sprzętu i oprogramowania dla użytkowników (komputery PC, laptopy, drukarki itp);
 • konfigurację i bieżąca obsługę telefonów VoIP
 • świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników
 • nadawanie uprawnień użytkowników, tworzenie kont, prowadzenie polityki uprawnień i dostępów dla poszczególnych grup użytkowników
 • utrzymywanie kontaktów z dostawcami i podmiotami zewnętrznymi w ramach pozyskiwania ofert, dokumentacji, utrzymania i naprawy urządzeń i infrastruktury;
 • administrowanie w podstawowym zakresie systemami finansowo-księgowymi (Symfonia) oraz kadrowymi (Płatnik), a także utrzymywanie kontaktu z zewnętrzną firmą świadczącą drugą linię wsparcia dla tych systemów

Wymagania:

 • znajomości obsługi i administracji systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz Windows Server oraz aplikacji z rodziny Microsoft Office i programów pocztowych
 • umiejętności konfiguracji i obsługi sieci LAN średniej wielkości (co najmniej kilkadziesiąt komputerów)
 • umiejętności tworzenia nowych i edycji istniejących polityk bezpieczeństwa na urządzeniach typu firewall, NGFW
 • umiejętności samodzielnego realizowania zadań i wyznaczania zadaniom odpowiednich priorytetów, podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie przekazanych kompetencji, aktywnego podejścia do identyfikowania i usuwania nieprawidłowości
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenia informatycznego
 • umiejętności pracy w zespole i samodzielnie, komunikatywności oraz kultury osobistej

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia
 • możliwość zdobycia doświadczenia w branży IT
 • praca ze sprzętem wiodących firm na rynku IT
 • praca w młodym i dynamicznym zespole

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

o             Email: iod@grupatechnitel.pl

o             Grupa Technitel ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz

 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.