Design, analyser og konsepter

Vi forbereder konseptuelle design, utfører revisjoner, analyser, målinger og forskning
Takket være det å ha sitt eget designkontor med ca 20 personer og de kvalifiserte og erfarne ingeniørene, garanterer vi praktisk tilnærming til problemer, og kan tilby våre kunder utførelsen av en serie analyser, konsepter og prosjekter. Vi tilbyr blant annet utarbeidelsen av:
  • Bygg og prosjekter i telekommunikasjonsindustrien, energi og gass
  • Tekniske og finansielle konsepter som går før investeringsstart (f.eks. behovet for å søke om tilskudd)
  • Målinger og tester av fiberoptiske og kobbernett
  • Målinger og tester av LV, MV og HV strømnettet
  • Energieffektivitetsrevisjoner
  • Konseptet om optimalisering av energiforbruket