Grupa Technitel na potrzeby Spółek z Grupy poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Magazynier

Miejsce pracy: Zgierz

Nr ref. : M/10/2019

 

Jakie zadania na Ciebie czekają?

 • Realizacja zakupów.
 • Przyjmowanie oraz wydawanie towaru, narzędzi.
 • Wprowadzanie stanów magazynowych do systemu.
 • Prace porządkowe na magazynie.
 • Współpraca z zespołem.

Jakich osób szukamy?

 • Gotowych do pracy fizycznej .
 • Odpowiedzialnych, rzetelnych i efektywnych w działaniu.
 • Potrafiących zorganizować czas pracy.
 • Dbających o bezpieczne środowisko pracy.
 • Posiadających prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • Uprawnienia do obsługi wózka widłowego.
 • Prawo jazdy kat. C+E.

Co zapewniamy?

 • Umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i premie.
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia.
 • Praca od poniedziałku do piątku.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

o             Email: iod@grupatechnitel.pl

o             Grupa Technitel ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz

 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.