Grupa Technitel na potrzeby Spółek z Grupy poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kosztorysant instalacji niskoprądowych

Miejsce pracy: Zgierz

Nr ref. : KIN /Technitel/07/2019

 

Zadania:

 • Analiza dokumentacji projektowej/przetargowej
 • Dobór urządzeń, materiałów i rozwiązań z dziedziny niskich prądów i systemów ochrony technicznej (LAN, CCTV, DSO, SAP, SSWiN, BMS, automatyka) do wymagań projektu
 • Kalkulacja kosztów, przygotowanie kosztorysów ofertowych
 • Pozyskanie od dostawców ofert na urządzenia i materiały oraz od podwykonawców na roboty
 • Przygotowanie części merytorycznej oferty dla klienta

Nasze oczekiwania:

 • Wiedza z zakresu wykonywania instalacji niskoprądowych
 • Umiejętność czytania schematów, planów i map
 • Umiejętność obsługi programu Excel i Word

Mile widziane:

 • Doświadczenie na stanowisku kosztorysanta, kierownika robót lub projektanta instalacji niskoprądowych
 • Znajomość rynku, wykonawców i dostawców urządzeń
 • Umiejętność podstawowej obsługi programów typu CAD (przeglądanie, drukowanie)
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Pracę stacjonarną w Zgierzu k. Łodzi
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • System premiowy
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia
 • Pracę w młodym, przyjaznym zespole uczestniczącym w prestiżowych inwestycjach infrastrukturalnych
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.