Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. – spółka Grupy Technitel – poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier Wsparcia Technicznego

Miejsce pracy: biuro Zgierz, prace na terenie całej Polski

Nr ref. : IWT/ZOE/08/2019

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Inżyniera Wsparcia Technicznego, którego zadaniem będzie udział w opracowaniu i wdrażaniu najnowszych technologii z zakresu SMART GRID, telemechaniki, automatyki zabezpieczeniowej, sensorów pomiarowych w branży energetycznej.

Opis stanowiska:

 • udział we wdrażaniu nowych wyrobów i rozwiązań technicznych,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej,
 • nadzór nad realizacją projektów
 • przygotowywanie ofert handlowych
 • nadzór nad realizacją zamówień i dostaw
 • budowanie i rozwijanie pozytywnych  relacji z klientami
 • badanie potrzeb rynku
 • ścisła współpraca ze wszystkimi działami firmy

Kandydaci powinni spełniać poniższe wymagania:

 • wykształcenie techniczne wyższe kierunek  Energetyka, Elektrotechnika
 • wymagana umiejętność obsługi programów pakietu MS Office oraz Cad.
 • min. komunikatywnej znajomości j. angielskiego (znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, komunikatywność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole i kontaktach międzynarodowych
 • prawo jazdy kat. B
 • chętnie zatrudnimy Absolwentów Uczelni Technicznych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełen etat) po okresie próbnym
 • pracę w stabilnej, renomowanej firmie
 • dużą samodzielność oraz odpowiedzialność w realizacji zadań
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • pracę w przyjaznej atmosferze

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Email: iod@grupatechnitel.pl
  • Grupa Technitel ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.