Grupa Technitel na potrzeby Spółek z Grupy poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier instalacji niskoprądowych

Miejsce pracy: Zgierz

Nr ref. : SDIIN/Technitel/07/2019

.

Do obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • Analiza dokumentacji projektowej/przetargowej
 • Prowadzenie wdrożeń, instalacji i robót w branży instalacji niskoprądowych, ochrony technicznej budynków, sieci strukturalnych itp.
 • Nadzór nad pracą ekip montażowych
 • Współpraca z dostawcami, klientem i kierownikiem projektu

Wymagania:

 • Praktyczna wiedza z zakresu wykonywania instalacji niskoprądowych (LAN, BMS, PPOŻ, KD, SSWIN, DSO, CCTV)
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność czytania schematów i planów
 • Umiejętność obsługi programu Excel i Word

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie na stanowisku wdrożeniowca, kierownika robót, brygadzisty lub innym podobnym związanym z prowadzeniem robót instalacyjnych
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu instalacji elektrycznych nN
 • Umiejętność obsługi programów typu CAD (przeglądanie, drukowanie)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub projektowania w specjalności telekomunikacyjnej lub energetycznej

Oferujemy:

 • Pracę głównie na terenie Łodzi i województwa łódzkiego
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia
 • Pracę w młodym, przyjaznym zespole uczestniczącym w prestiżowych inwestycjach infrastrukturalnych

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.