Zakład Obsługi Energetyki – spółka z Grupy Technitel – poszukuje kandydatów na stanowisko:

Elektromonter Sieci Elektroenergetycznych

Miejsce pracy: Zgierz

Nr ref. : ESE/ZOE/07/2019

 

 

Opis stanowiska:

 • montaż urządzeń stacyjnych i rozdzielczych WN, SN i nN,
 • montaż aparatury i osprzętu linii napowietrznych i kablowych SN i nN,
 • eksploatacja urządzeń rozdzielczych WN, SN i nN oraz linii SN i nN,
 • posługiwanie się dokumentacja techniczną.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, zawodowe elektryczne lub energetyczne,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 letnie,
 • uprawnienia min. SEP do 1 kV E, najlepiej powyżej 1kV E i D,
 • dopuszczenie do prac na wysokości, prawo jazdy kategorii B;
 • mile widziane – montaż i eksploatacja obwodów wtórnych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • rozwój zawodowy, szkolenia,

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.