Grupa Technitel na potrzeby Spółek z Grupy poszukuje kandydatów na stanowisko:

Brygadzista z jęz. niemieckim

Miejsce pracy: Niemcy

Nr ref. : BZJN/Technitel/07/2019

 

Opis stanowiska pracy:

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Asystent Kierownika Robót prowadzącego budowę rurociągów i kabli światłowodowych, posiadającego umiejętność swobodnej komunikacji pisemnej i ustnej w języku niemieckim.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Znajomości języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie.
 • Podstawowej znajomości robót w branży telekomunikacyjnej (głównie roboty ziemne) lub pokrewnej (np. energetycznej)
 • Umiejętności czytania projektów, planów, map
 • Odpowiedzialności i sumienności
 • Komunikatywności
 • Umiejętności organizowania sobie czasu pracy oraz podległym pracownikom
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenia w wykonywaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych lub instalacyjnych w branży telekomunikacyjnej lub innej pokrewnej związanej z prowadzeniem liniowych robót ziemnych

Oferujemy:

 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie w spółce niemieckiej
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w zespole młodych ludzi

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.