Grupa Technitel na potrzeby Spółek z Grupy poszukuje kandydatów na stanowisko:

Technik ds. infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Miejsce pracy: Zgierz

Nr ref. : TIŁPE/Technitel/07/2019

 

Opis stanowiska:

 • Uruchamianie infrastruktury do ładowania pojazdów na terenie Polski i Niemiec
 • Integracja z oprogramowaniem zarządzającym
 • Serwisowanie zainstalowanych urządzeń
 • Wsparcie i szkolenia klientów końcowych
 • Zarządzanie dokumentacją i projektami w ramach realizowanych zadań

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wyksztalcenie kierunkowe telekomunikacja/informatyka/elektryka lub pokrewne
 • Doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Podstawy znajomości zagadnień sieciowych Ethernet TCP/IP
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Pełna dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Dobrej organizacji pracy,

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języka niemieckiego (w stopniu komunikatywnym)
 • Znajomość rozwiązań z zakresu infrastruktury do ładowania pojazdów
 • Uprawnienia SEP „E”
 • Znajomość urzędowych procedur budowlanych
 • Znajomość Auto CAD

Oferujemy:

 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet sportowy i medyczny
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w zespole młodych ludzi

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Technitel.
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.